Rehabilitacja Domowa

Bóle kręgosłupa » dyskopatia, skolioza, zwyrodnienia

Urazy ortopedyczne » złamania, zwichnięcia, kontuzje sportowe

Neurologia » SM, SLA, udar mózgu, wylew, zaniki mięśniowe, porażenia nerwowe, zespół Sudecka

Rehabilitacja przyłóżkowa » pionizacja, nauka siadania, ćwiczenia czynno - bierne, ćwiczenia oddechowe, mobilizacja, oklepywanie

Cel rehabilitacji

Działanie lecznicze skoncentrowane na precyzyjnym diagnozowaniu i skutecznym usuwaniu przyczyn dolegliwości, aż do momentu osiągnięcia maksymalnej sprawności i utrzymania oczekiwanego stanu.