Opieka domowa

Opieka krótkoterminowa » toaleta ciała podopiecznego, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc w zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych, podawanie leków, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety chorego, wspieranie psychiczno-pedagogiczne, edukacyjno-terapeutyczne, podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań chorego, pomoc w sprawach urzędowych (ZUS, NFZ, Urząd Skarbowy, bank, poczta), towarzyszenie podczas wizyt lekarskich.

Cel opieki domowej

Zapewniamy profesjonalne podejście do podopiecznego.

Osoby do wykonywania opieki są rzetelnie weryfikowane. Do świadczenia usług wybieramy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, zmotywowane, z empatią, które potrafią łatwo nawiązać kontakt. Poza tym odpornymi na odmowę. Zapewniamy  kompleksowe wsparcie w środowisku domowym osoby objętej opieką oraz dodatkową pomoc w zakresie wyposażenia w to co jest niezbędne w opiece nad bliską osobą.